Kortikosteroidler ne demek

Endoftalmi bakteriyel fungal ya da parazitik mikroorganizmalar tarafından göz içi dokuların invazyonu sonucu ortaya çıkan enflamatuar bir cevap olup bu enflamasyonun sklera, tenon kapsülü ve orbita yumuşak dokularına ulaşması panoftalmi adını almaktadır. Non enfeksiyoz ya da aseptik endoftalmi katarakt ameliyatlarından sonra göz içinde kalan lens materyeline karşı gelişen immün reaksiyondur.
Endoftalmi olgularında klinik tablo geniş bir spektrum göstermektedir: Yüksek virülanslı mikroorganizmalarla (S. Aereus, Streptecoccus, Pseudomonas, Proteus tipleri) meydana gelen endoftalmilerde şiddetli hipopiyon, ağrı, fundus reflesinin kaybı ile seyreden akut fulminant bir enfeksiyon tablosu izlenirken düşük virülanslı mikroorganizmalar ile gelişen endoftalmilerde (S. Epidermidis, P. acnes vb) ise görmeyi bir miktar azaltan hafif ağrılı, bazen kronik seyreden düşük şiddetli bir enflamasyon şeklinde ortaya çıkmaktadır. Endoftalmi olgularının çoğunluğunda kaynak kişinin kendi oküler florasının kolonizasyonudur. Özellikle normal kapak cildinde ve konjonktivada yer alan Stafilokok türleri, P. acnes, postoperatif endoftalmide sıkça izole edilen mikroorganizmalardır.
Düşük görülme sıklığına karşılık endoftalmi genellikle gözün anatomik ve fonksiyonel kaybıyla sonuçlanabildiğinden oftalmolojideki en önemli rahatsızlıkların başında yer almaktadır. Günümüzde tedavi yaklaşımlarının en tartışmalı olduğu acil konulardan birisidir.
Endoftalmilerde Klinik Sınıflandırma :
A – Egzojen Endoftalmi
1- Postoperatif endoftalmi
a – Akut postoperatif endoftalmi
b – Geç başlayan postoperatif endoftalmi
c – Bleb ile ilişkili endoftalmi
2- Posttravmatik endoftalmi
B- Endojen endoftalmi

Kortikosteroidler ne demek

kortikosteroidler ne demek

Media:

kortikosteroidler ne demekkortikosteroidler ne demekkortikosteroidler ne demekkortikosteroidler ne demekkortikosteroidler ne demek

http://buy-steroids.org